Лагер-школа по Приложна математика и физика (2017) №2

Обща информация

  • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас
  • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
  • Период на провеждане – 2 смени по 1 седмица в края на м.август 2017 (възможни дати са 14.08.2017 г. – 28.08.2017 г. или 21.08.2017 г. – 04.09.2017 г.)
  • Такса за участие – (предстои да се уточни от община Казанлък)
  • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на заявка за записване
  • Срок за записване – средата на м.май 2017 г.
  • Срок за заплащане на участие – (предстои да се уточни)

Заявка за записване